3rd ODI : India beat Sri Lanka

3rd ODI : India beat Sri Lanka

Zoom-Section IconCross-White Icon
1 / 7

Zoom-Section IconCross-White Icon
2 / 7

Zoom-Section IconCross-White Icon
3 / 7

Zoom-Section IconCross-White Icon
4 / 7

Zoom-Section IconCross-White Icon
5 / 7

Zoom-Section IconCross-White Icon
6 / 7

Zoom-Section IconCross-White Icon
7 / 7