close

  Nitish Kumar shapath vidhi samaroh at Raj Bhawan in Patna

  Nitish Kumar shapath vidhi samaroh at Raj Bhawan in Patna

  Zoom-Section IconCross-White Icon
  1 / 5

  Zoom-Section IconCross-White Icon
  2 / 5

  Zoom-Section IconCross-White Icon
  3 / 5

  Zoom-Section IconCross-White Icon
  4 / 5

  Zoom-Section IconCross-White Icon
  5 / 5