Lok Sabha Elections 2019

Jalgaon LOK SABHA CONSTITUENCY


Jalgaon

The Jalgaon Lok Sabha Constituency of MAHARASHTRA state is currently held by A T Nana Patil of BJP. In the 2014 Lok Sabha Elections, A T Nana Patil beat Annasaheb Dr Satish Bhaskarrao Patil of NCP by receiving 65.40 per cent of the votes cast in this constituency.

The key candidates in the Jalgaon constituency for Lok Sabha Elections 2019 are Unmesh Bhaiyyasaheb Patil of BJP and Gulabrao Baburao Deokar of NCP.

Jalgaon is one of the constituencies in 48-seat Maharashtra. At the time of the previous Lok Sabha elections in 2014, Jalgaon had 1,707,933 registered electors -- 909,027 of them male and 798,906 female. The constituency had seen a 57.98% voter turnout in the 2014 Lok Sabha elections. In Jalgaon the male voter turnout was 65.44% and 49.50% female voters turned out for voting. A total of 20 candidates contested in this constituency -- A.T. Nana Patil, Bagul V. T.(Jibhau), Annasaheb Dr.Satish Bhaskarrao Patil, Abrar Beg Sarvar Beg Mirza, Adv. Ashok Dagadu Shinde, Asha Sahebrao Patil, Nanaso M.P. Pagare, More Ishwar Dayaram (Ex Serviceman), Ragib Ahmed Abdul Nabi Bahadur, Mamashri Suresh Patil (Patrakar), Dr. Sangram Gokulsingh Patil, Ashok Tarachand Patil, Iqbal Raheman Deshmukh, Patil Sandip Yuvraj, Dr.Mubin A. Khalil A, Lalit Gaurishankar Sharma, Vijay Bhimrao Nikam, Satish Bhaskar Patil (Nandgaon Bk), Satish Bhaskar Patil (Mudi Pra Dangri), Satish Bhaskar Patil (Varkhedi) . The participation of women in this seat was 1.

MAHARASHTRA SEAT TALLY 2014Jalgaon CANDIDATES IN FRAY IN 2019


Constituency Candidate Name Photo Gender Category Party
Jalgaon Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Unmesh Bhaiyyasaheb Patil M GEN BJP
Jalgaon Gulabrao Baburao Deokar Gulabrao Baburao Deokar M GEN NCP