Lok Sabha Elections 2019

Raver Lok Sabha Election Result 2019


Raver

Raver is one of the constituencies in 48-seat Maharashtra. At the time of the previous Lok Sabha elections in 2014, Raver had 1,593,370 registered electors -- 842,682 of them male and 750,688 female. The constituency had seen a 63.34% voter turnout in the 2014 Lok Sabha elections. In Raver the male voter turnout was 65.76% and 60.62% female voters turned out for voting. A total of 23 candidates contested in this constituency -- Khadase Raksha Nikhil, Bhande Dashrath Motiram, Manishdada Jain, Khatik Mohammad Haroon, Gaikwad Bhagwan Madhav, Manyar She. Sajid She. Kadar, Rajeev Satyendra Sharma, Wamanrao Madhav Sasane, Shaikh Mo. Asgar Sakhawat, Dnyaneshwar Amale-Patil, Ashok Tryambak Ingale, Dr. Ulhas Vasudeo Patil, Kadri Saniya Saiyed Ali, Govinda Narayan Gunjal, Zagadya Purmya Pawara, Manishdada Satish Jain, Mohan Shamrao Chavhan (Manojsir Vardikar), D.D.Wani (Dnyaneshwar Divakar Wani), Shaikh Shakir, Shaikh Shahera Bi Jainoddin Shaikh, J.G.Surwade, Suresh Hiraman Ingale, Sonawane Vandana Shivaji . The participation of women candidates in this seat was 4.

MAHARASHTRA SEAT TALLY 2019Raver Lok Sabha Constituency Candidate List


Constituency Candidate Name Photo Gender Category Party % Vote Polled STATUS
Raver Nikhil Khadse Raksha Nikhil Khadse Raksha M GEN BJP 59.96 win
Raver Dr Ulhas Vasudeo Patil Dr Ulhas Vasudeo Patil M GEN CONGRESS 29.23 Lose